Zhemchuzhina kvinder   Kommunalnik Grodno kvinder
Points Won on Serve
Longest Streak

Pts

1 2 3 4 5
Zhemchuzhina kvinder 18 19 25 25 9
Kommunalnik Grodno kvinder 25 25 22 12 15

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 1 Lead After 10 Points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 1 - Race to 10 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 1 Lead After 20 Points - Kommunalnik Grodno Women
 • Time Out
 • Set 1 - Race to 15 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 1 Lead After 30 Points - Kommunalnik Grodno Women
 • Time Out
 • Set 1 - Race to 20 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 1 to Kommunalnik Grodno Women - 18-25
 • Time Out
 • Time Out
 • Time Out
 • Set 2 to Kommunalnik Grodno Women - 19-25
 • Set 3 - Race to 5 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 3 Tie After 10
 • Set 3 - Race to 10 points - Zhemchuzhina Women
 • Set 3 Lead After 20 Points - Zhemchuzhina Women
 • Set 3 - Race to 15 points - Zhemchuzhina Women
 • Set 3 Tie After 30
 • Time Out
 • Set 3 - Race to 20 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Time Out
 • Time Out
 • Set 3 to Zhemchuzhina Women - 25-22
 • Set 4 - Race to 5 points - Zhemchuzhina Women
 • Set 4 Tie After 10
 • Time Out
 • Time Out
 • Set 4 - Race to 10 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 4 Tie After 20
 • Set 4 - Race to 15 points - Zhemchuzhina Women
 • Time Out
 • Set 4 Lead After 30 Points - Zhemchuzhina Women
 • Set 4 - Race to 20 points - Zhemchuzhina Women
 • Set 4 to Zhemchuzhina Women - 25-12
 • Set 5 - Race to 5 points - Zhemchuzhina Women
 • Time Out
 • Set 5 Lead After 10 Points - Zhemchuzhina Women
 • Time Out
 • Set 5 - Race to 10 points - Kommunalnik Grodno Women
 • Set 5 Lead After 20 Points - Kommunalnik Grodno Women
 • Time Out
 • Set 5 - Race to 15 points - Kommunalnik Grodno Women