Pts

1 2 3
Viktoriya Zaytseva 8 5 10
Yuliia Yemelianenko 11 11 12