Pts

1 2 3 4
Sergiy Vedmid 13 7 11 13
Vyacheslav Isakov 15 11 5 15