Pts

1 2 3 4
Viktoriya Zaytseva 8 14 7 6
Mariya Dotsenko 11 12 11 11