Pts

1 2 3 4 5
Viktor Yefimov 9 11 14 11 8
Alexander Tuzhylin 11 13 12 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Tuzhylin
 • Game 1 Race to 5 - Alexander Tuzhylin
 • Game 1 Race to 7 - Alexander Tuzhylin
 • Game 1 Race to 9 - Alexander Tuzhylin
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Alexander Tuzhylin won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Yefimov
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Tuzhylin
 • Game 2 Race to 7 - Alexander Tuzhylin
 • Game 2 Race to 9 - Alexander Tuzhylin
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 1 - Alexander Tuzhylin won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Tuzhylin
 • Game 3 Race to 5 - Viktor Yefimov
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Tuzhylin
 • Game 3 Race to 9 - Alexander Tuzhylin
 • Score After Game 3 - 14-12
 • Game 2 - Alexander Tuzhylin won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Alexander Tuzhylin
 • Game 4 Race to 5 - Alexander Tuzhylin
 • Game 4 Race to 7 - Viktor Yefimov
 • Game 4 Race to 9 - Viktor Yefimov
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 3 - Viktor Yefimov won 14-12
 • Game 5 Race to 3 - Alexander Tuzhylin
 • Game 5 Race to 5 - Alexander Tuzhylin
 • Game 5 Race to 7 - Alexander Tuzhylin
 • Game 5 Race to 9 - Alexander Tuzhylin
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Alexander Tuzhylin won 8-11