Pts

1 2 3 4
Volodymyr Plishylo 10 4 11 7
Vasiliy Kushnyr 12 11 4 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasyl Kushnir
 • Game 1 Race to 5 - Vasyl Kushnir
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Vasyl Kushnir won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Vasyl Kushnir
 • Game 2 Race to 5 - Vasyl Kushnir
 • Game 2 Race to 7 - Vasyl Kushnir
 • Game 2 Race to 9 - Vasyl Kushnir
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 1 - Vasyl Kushnir won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 2 - Vasyl Kushnir won 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 4 Race to 5 - Vasyl Kushnir
 • Game 4 Race to 7 - Vasyl Kushnir
 • Game 4 Race to 9 - Vasyl Kushnir
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 4 - Vasyl Kushnir won 7-11