Pts

1 2 3
Nazar Kovalchuk 11 11 11
Andrey Gordiy 7 7 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Kovalchuk
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Nazarii Kovalchuk won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 2 Race to 7 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 2 Race to 9 - Nazarii Kovalchuk
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Nazarii Kovalchuk won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 3 Race to 5 - Andrii Hordii
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 3 Race to 9 - Nazarii Kovalchuk