Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Plishylo 11 3 11 5 11
Andrey Gordiy 7 11 3 11 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Volodymyr Plishylo won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 2 Race to 5 - Andrii Hordii
 • Game 2 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 2 Race to 9 - Andrii Hordii
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 1 - Volodymyr Plishylo won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 2 - Andrii Hordii won 3-11
 • Game 4 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 4 Race to 5 - Andrii Hordii
 • Game 4 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 4 Race to 9 - Andrii Hordii
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 3 - Volodymyr Plishylo won 11-3
 • Game 5 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Score After Game 5 - 11-9
 • Game 5 - Volodymyr Plishylo won 11-9