Pts

1 2 3 4 5
Viktoriya Zaytseva 8 11 4 11 9
Yaroslava Liesnaia 11 3 11 9 11