Pts

1 2 3 4 5
Alexander Tkachenko 11 9 11 11 7
Aleksey Gaponov 3 11 13 5 11