Pts

1 2 3 4
Aleksandr Chilikin 11 18 2 11
Vitaliy Khamurda 6 16 11 6