Pts

1 2 3 4
Alexey Slashchilin 11 6 5 10
Vladislav Fedorov 8 11 11 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksei Slachshilin
 • Game 1 Race to 5 - Aleksei Slachshilin
 • Game 1 Race to 7 - Aleksei Slachshilin
 • Game 1 Race to 9 - Aleksei Slachshilin
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Aleksei Slachshilin won 11-8
 • Game 2 Race to 9 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 Race to 3 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 Race to 5 - Aleksei Slachshilin
 • Game 2 Race to 7 - Vladislav Fedorov
 • Game 2 Race to 9 - Vladislav Fedorov
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 1 - Aleksei Slachshilin won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Slachshilin
 • Game 3 Race to 5 - Aleksei Slachshilin
 • Game 3 Race to 7 - Vladislav Fedorov
 • Game 3 Race to 9 - Vladislav Fedorov
 • Game 3 Race to 9 - Vladislav Fedorov
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 2 - Vladislav Fedorov won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Aleksei Slachshilin
 • Game 4 Race to 5 - Aleksei Slachshilin
 • Game 4 Race to 7 - Aleksei Slachshilin
 • Game 4 Race to 9 - Aleksei Slachshilin
 • Score After Game 4 - 10-12