Pts

1 2 3 4 5
Anastasiya Yushkevich 11 9 7 13 8
Evgeniya Ostroverkhova 8 11 11 11 11