Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Ozhiganov 11 11 11 6 10
Igor Chernetskiy 13 6 2 11 12