Pts

1 2 3 4 5
Igor Chernetskiy 5 11 11 8 11
Vitaliy Khamurda 11 8 8 11 6