Pts

1 2 3 4
Evgeniya Ostroverkhova 9 7 11 9
Angelina Lebed 11 11 8 11