Pts

1 2 3 4 5
Oleg Lytvynenko 11 10 9 11 11
Vladyslav Gorelov 3 12 11 8 7