Results

Liga Pro 08/11 08:15 - Dmitriy Tunitsyn v Sergey Khomutov W 2-3
Liga Pro 08/11 07:15 - Sergey Khomutov v Vyacheslav Tsvetkov L 0-3
Liga Pro 08/11 05:45 - Sergey Khomutov v Dmitriy Tunitsyn W 3-1
Liga Pro 08/11 04:45 - Oleg Butorin v Sergey Khomutov W 0-3
Liga Pro 07/31 15:45 - Sergey Khomutov v Aleksei Iurevich Bogacev L 0-3
Liga Pro 07/31 14:45 - Dmitry Petrochenko v Sergey Khomutov L 3-1
Liga Pro 07/31 13:45 - Aleksei Iurevich Bogacev v Sergey Khomutov W 0-3
Liga Pro 07/31 13:15 - Sergey Khomutov v Stepan Dolbilin L 0-3
Liga Pro 07/25 08:15 - Sergey Khomutov v Artem Denisov L 2-3
Liga Pro 07/25 06:45 - Vladimir Safonov v Sergey Khomutov W 1-3
Liga Pro 07/25 05:45 - Dmitry Petrochenko v Sergey Khomutov W 2-3
Liga Pro 07/25 05:15 - Sergey Khomutov v Artem Denisov W 3-1