Pts

1 2 3
Vladyslav Volokhov 5 6 4
Ivan Fashchevskyi 11 11 11