Pts

1 2 3
Vladyslav Gorelov 5 12 4
Igor Chernetskiy 11 14 11