Pts

1 2 3 4
Galyna Burceva 8 3 11 8
Evgeniya Ostroverkhova 11 11 6 11