Pts

1 2 3 4 5
Evgeniya Ostroverkhova 9 11 4 11 4
Anastasiya Yushkevich 11 7 11 6 11